Mafsal Rulman


Bakımsız tip mafsal yataklar

Bakımsız tip mafsal yataklar, çalışma ömrü için özel gereksinimlerin olduğu veya metal/metal kayar yatakların tek yönlü yük gibi sebeplerle yağlama tekniği açısından uygun olmadığı durumlarda kullanılırlar. Bu yataklar 3 boyutta da ayar hareketlerine izin verirler ve yatak tipine (radyal, açı temaslı veya eksenel yatak)bağlı olarak radyal, eksenel veya kombine yükleri karşılayabilirler.

Bakım gerektirmeyen küresel düz yatakların PTFE'e (politetrafloroetilen) bağlı özel kayıcı katmanları vardır. Bu katmanlar, performans sıralamasına göre aşağıda gösterilmiştir.

  • ELGOGLIDE® – en yüksek performanslı katman
  • PTFE kompozit
  • PTFE-bronz film.

Bu malzemeler dış bileziğin veya mil rondelâsının kayar yüzeyini oluştururlar. Bunlar gelen kuvvetleri karşılarlar ve yağlamayı sağlarlar – yatakların başka herhangi bir şekilde yağlanmaması lazımdır.

Radyal mafsal yataklar

Radyal mafsal yataklar, bakım gerektirmeyen ELGOGLIDE®, PTFE kompozit veya PTFE-bronz film kayıcı katmana sahip iç ve dış bileziklerden oluşurlar. Bu yataklar radyal yüklerin yanında hafif eksenel kuvvetleri karşılayabilirler ve değişken dinamik yükler için uygundurlar.

Keçeli küresel yataklar su sıçraması ve kirlenmelere karşı korunmuşlardır. d=320 mm ve üzerindeki büyük mafsal yataklar X-Life Üstün Kalite Sınıfı’nda sevk edilirler.

Açısal temaslı mafsal yataklar

Açısal temaslı mafsal yataklar ELGOGLIDE® özellikli iç ve dış bileziklerden oluşurlar.

Bunlar, radyal kuvvetlerin yanında daha yüksek eksenel kuvvetleri karşılayabilirler ve değişken dinamik yükleri karşılayabilirler.

Eksenel mafsal yataklar

Eksenel mafsal yataklar ELGOGLIDE® katmanlı mil ve yatak disklerinden meydana gelirler. Tercihen eksenel kuvvetleri karşılamak için kullanılırlar ve destek veya taban yatağı olarak kullanılmaya uygundurlar. d=200 mm ve üzerindeki büyük mafsal yataklar X-Life Üstün Kalite Sınıfı’nda sevk edilirler.